IQ a EQ, czyli co lepiej przepowiada sukces?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pewnie nie raz spotkałeś się ze stwierdzeniem, że aby otrzymać dobrze płatną pracę i być w niej najlepszym, kluczowe będzie twoje wykształcenie, wiedza oraz szeroko pojęty bagaż doświadczeń. I nie ma w tym zdaniu nic złego, no może poza jednym, jest już nieaktualne.

Coraz bardziej konkurencyjny rynek pracy wymusza na pracodawcy dokonanie głębszej analizy niemierzalnych cech potencjalnego pracownika. Oczywiście potrzeba logicznego myślenia, kompetencje techniczne są także ważne, jednak gdy istnieje potrzeba zatrudnienia czy awansu na wyższe stanowisko, umiejętność nawiązywania odpowiednich relacji międzyludzkich odgrywa kluczową rolę co doskonale potwierdzają badania z początku lat 90-tych.

„Sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań-grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną.” ~ Daniel Goleman

Badania przeprowadzone przez Golemana.

Wszystko to zaczęło się kiedy to Daniel Goleman, amerykański psycholog i publicysta naukowy, wziął pod lupę byłych studentów Uniwersytetu Harvarda, żeby sprawdzić jak potoczyły się ich kariery. Przebadał 95 absolwentów i odkrył, że wysoki iloraz inteligencji (IQ) absolwentów oraz wybitne wyniki w nauce nie znalazły bezpośredniego przełożenia na późniejsze sukcesy zawodowe oraz zadowolenie z życia rodzinnego i towarzyskiego.

To wydarzenie stanowiło ogromny przełom, ponieważ wcześniej współczynnik IQ był otaczany wielkim kultem a ludzie byli ograniczeni myśleniem o ilorazie inteligencji jako o jedynym rodzaju uzdolnień który może kwalifikować człowieka jako mądrego lub głupiego.

Ok, ale czym jest ten współczynnik EQ?

EQ – (ang. emotional quotient). O tym pojęciu pewnie już czytałeś lub słyszałeś je wielokrotnie, ale co to tak dokładnie jest i na czym polega ta inteligencja emocjonalna? Goleman prezentuje ją jako model psychologiczny, na który składają się cztery wymiary:

 • Samoświadomość, czyli umiejętność rozpoznawania własnych emocji i uczuć a także kierowanie się nimi w celu podejmowania zdrowych decyzji życiowych.
 • Motywacja jako skupienie emocji na osiągnięciu założonego przez nas celu, radzenie sobie ze stresem, gniewem, paniką oraz zachowanie wewnętrznego optymizmu po porażkach.
 • Świadomość społeczna, zdolność wczuwania się w sytuacje innych oraz empatia.
 • Nasza umiejętność komunikowania się, osiągania porozumień, łączenia się w pozytywny i pełen szacunku sposób z innymi.

Powyższe czynniki równomiernie rozwijane tworzą razem harmonijną całość pod postacią właśnie inteligencji emocjonalnej zdolnej wywindować twoje możliwości w aspektach czysto zawodowych ale co również bardzo ważne także w tych prywatnych.

Inteligencja emocjonalna, a funkcjonowanie zawodowe         

Obecna sytuacja wygląda tak że firmy i korporacje zmieniły swoje podejście do rekrutacji pracowników. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nikt nie zapyta Cię o twoje oceny na dyplomie. Ważniejsze będą twoje umiejętności miękkie, bo to one w ogólnym rozrachunku przynoszą firmie najwięcej korzyści.

Pewnie zastanawiasz się teraz. Ale jak to? Czy nie wystarczy że firma zatrudni najlepszych fachowców w swojej dziedzinie żeby z miejsca zacząć zarabiać miliony?

Otóż, nie do końca, nawet najlepiej wykształceni pracownicy nie będą działać efektywnie, jeśli nie będą umieli wykorzystać swojej wiedzy w pracy z zespołem, lub pod presją czasu. Niech przykładem będą tutaj badania przeprowadzone w firmie księgowej, gdzie wykazano, że zyski osiągane dzięki rozwiniętym kompetencjom miękkim u pracowników, mogą być wyższe o ok. 80-400%.

Gdy porównano pracowników z najlepiej rozwiniętą inteligencją emocjonalną zwłaszcza na płaszczyźnie samokontroli z pracownikami najsłabszymi pod tym względem, różnice w zyskach osiągnęły niebywały poziom 390%, gdy tymczasem taka umiejętność, jak zdolności analityczne która mogła by się wydawać kluczowa miała wpływ jedynie na 50% zróżnicowania zysków. Sam zatem spróbuj odpowiedzieć sobie, czy różnica jest widoczna?

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Nie ma na to jednego gotowego przepisu, jest wiele dróg, które prowadzą do celu. Istnieją jednak działania, które mogą Ci w tym znacząco pomóc:

 • Staraj się wychwytywać wszystkie emocje które towarzyszą twoim działaniom
 • Rozwijaj swój język emocjonalny (czasami nie wystarczy powiedzieć „jestem smutny”, musisz być bardziej konkretny. „Jestem smutny, ponieważ czuję się zawiedziony, trochę zły i zdezorientowany jednocześnie”).
 • Kontroluj swoje myśli, to pomoże Ci kontrolować twoje zachowanie w różnych sytuacjach
 • Poszukuj przyczyn jakie stoją za zachowaniem innych, Ucz się rozumieć różne punkty widzenia i emocje innych osób.
 • Wyraźnie wyrażaj swoje emocje, nie wstydź się ich.
 • Popraw swoje umiejętności społeczne, Odważnie wchodź w interakcję z innymi.
 • Naucz się motywować siebie i walczyć o rzeczy, które mogą zbliżyć Cię do prawdziwego szczęścia.

Specyfikacja inteligencji emocjonalnej.

Świadomość ludzi co do roli emocji w życiu człowieka stale wzrasta. Jednak, w obiegowej opinii wciąż można usłyszeć wiele stwierdzeń, błędnie łączonych z pojęciem EQ. Oto te, na które powinieneś najbardziej uważać.

 • Inteligencja emocjonalna nie oznacza po prostu “bycia miłym”. Osoby z wysoko rozwiniętym EQ charakteryzuje kontrola nad swoimi uczuciami, umiejętność utrzymania ich na wodzy, ale także skutecznego i odpowiedniego ich wyrażania.
 • Nie prawdą jest że to kobiety posiadają większą inteligencję emocjonalną od mężczyzn. Emocje są wpisane w naturę człowieka niezależnie od jego płci. Mocniejsze i słabsze strony w zakresie zdolności emocjonalnych są zróżnicowane zarówno u jednej płci jak i u drugiej.
 • Poziom Inteligencji emocjonalnej, w przeciwieństwie do inteligencji racjonalnej nie jest uwarunkowany genetycznie. Nie kształtuje się też on na etapie wczesnego dzieciństwa. Nad umiejętnościami emocjonalnymi pracujemy przez całe życie, jeśli tylko zadamy sobie trud uczenia się ich i ciągłego ich usprawniania.

Dlaczego w ostatecznym rozrachunku to EQ jest ważniejsze niż inteligencja tradycyjna?

Gdy zapytano o to pracodawców, byli oni zdania że dzięki rozwiniętej inteligencji emocjonalnej pracownicy:

 • zachowują spokój nawet podczas silnej presji
 • przeważnie wiedzą jak odpowiednio rozwiązać konflikt
 • są empatycznie nastawieni do reszty współpracowników
 • mają tendencję do podejmowania przemyślanych decyzji.

Podsumowując:

Przyszło nam żyć w czasach gdzie kluczową rolę odgrywają umiejętności emocjonalne oraz społeczne. Gdzie wyznacznikiem sukcesu nie są tylko suche liczby w postaci naszego ilorazu IQ, a zajmowane stanowisko nie jest podyktowane wyłącznie wynikami jakie uzyskiwaliśmy w szkole i na studiach. Daje nam to niespotykane wcześniej możliwości rozwoju. Ta myśl napawa sporym optymizmem i niesamowitą dawką motywacji do działania.

Przypisy: Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997

(Visited 66 times, 1 visits today)

More To Explore

Business

Staram się, ale motywacji brak

“Chciałbym to zrobić, ale mój zespół nie ma motywacji do działania.”, “Nie mogę całej pracy brać na siebie. Sam nie dam rady zrobić tego, co przewidziane jest dla kilku, czy kilkunastu osób. Nie mogę zrobić ich pracy za nich, bo moja doba, jakkolwiek dobrze by nie była poukładana, ma dalej tylko 24 godziny. Dlaczego jest tak, że mam wrażenie, że tylko mi zależy?”, “Próbowałem motywować

Life

IQ a EQ, czyli co lepiej przepowiada sukces?

Pewnie nie raz spotkałeś się ze stwierdzeniem, że aby otrzymać dobrze płatną pracę i być w niej najlepszym, kluczowe będzie twoje wykształcenie, wiedza oraz szeroko pojęty bagaż doświadczeń. I nie ma w tym zdaniu nic złego, no może poza jednym, jest już nieaktualne. Coraz bardziej konkurencyjny rynek pracy wymusza na pracodawcy dokonanie głębszej analizy niemierzalnych cech potencjalnego pracownika. Oczywiście potrzeba logicznego myślenia, kompetencje techniczne są